Zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadu o kodzie 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma powstających w procesie odzysku odpadów na liniach technologicznych Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu, w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ. Przewidywana ilość odpadów o kodzie 19 12 04, przekazana do odbioru i zagospodarowania w okresie 45 dni kalendarzowych, będzie wynosiła 1 000 Mg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 10:15


» Lokalizacja

ul. Witosa 76
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o.
ul. Witosa 76
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się