Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammograf w ramachprogramu wieloletniego, pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammograf w ramach programu wieloletniego, pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, montaż i uruchomienie aparatu do mammografii wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni mammografii zlokalizowanej w Przychodni nr 1 ul. Mickiewicza 9 w Katowicach, jak również demontaż odbiór i utylizację posiadanego przez Zamawiającego mammografu, przeszkolenie pracowników, integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS PACS ALTERIS oraz gwarancję i obsługę serwisową.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2023 | 09:30


» Lokalizacja

w Przychodni nr 1 ul. Mickiewicza 9 w Katowicach


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

SAMODIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH „MOJA PRZYCHODNIA”


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się