DOSTAWA 0 GEOSIATKA GÓRNICZA SGG-200

» Opis zapytania

Oferta powinna zawierać:
1. Dokładne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON, nr konta bankowego, telefon komórkowy
2. Potwierdzenie ilości zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Ceny jednostkowe netto w PLN z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kosztów dodatkowych (koszty transportu wliczone w cenę towaru)
4. Terminy realizacji od momentu złożeniu zamówienia
5. Termin ważności oferty
6. Termin i sposób płatności 60 dni od daty dostarczenia towaru i faktury VAT
7. Warunki gwarancji:
min. 12 miesięcy od dnia uruchomienia przez użytkownika, lecz na okres nie dłuższy niż min. 15 miesięcy od dnia dostawy dla Zamawiającego.
8. OFERTĘ ZAŁĄCZONĄ, ZAPISANĄ NAJLEPIEJ W PLIKU PDF.
I. Brak odpowiedzi ze strony Spółki Mercus:
a) w terminie do 3 tygodni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczna z jej odrzuceniem.
W ramach przedmiotowego zapytania wyłącza się stosowanie art.68 ze zn. 2 Kodeksy Cywilnego.
II. Jeśli Państwa oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Spółka Mercus prześle na jej podstawie zamówienie lub poinformuje o jej wyborze.
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z „Warunkami zakupu dla zamówień” załączonymi na stronie internetowej https://www.mercus.com.pl/purchase-conditions/warunki-zakupu-dla-zamowien-mercus-logistyka-sp-z-o-o , stanowiącymi jego integralną część.
III. Oferta, której wartość przekracza 20.000,00 PLN netto zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki Mercus wymaga przeprowadzenia postępowania zakupowego. W takim wypadku będzie ona traktowana jako informacja handlowa, która będzie podstawą do oszacowania wartości procedury.
l .Protokoly z badan;
2. Urz4dzenia elektryczne w stopniu ochrony lP-54 lub wyzszych.
3. Atesty material6w stalowych,
4. Karty gwarancyjn4.
5. Opinia techniczna producenta.
7.Deklaracja zgodnosci lub Deklaracja wl11czenia maszyny nieukonczonej 2.Certyfikat Zgodnosci wydany przez Osrodek Badaii., Atestacji i Certyfikacji np.. OBAC;
8.J?okumentacja Techniczno-Ruchowa; 4.Swiadectwo jakosci producenta;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2023 | 14:48


» Lokalizacja

59-101 Polkowice


» Kategoria asortymentowa

  • Przemysł wydobywczy

» Dane nabywcy

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6920001774
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się