Modernizacja placu zabaw przy ul. Szkutników i Źrdódlanej we Władysławowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu zabaw przy ul. Szkutników i Źródlanej we Władysławowie z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym:
1) geodezyjne wytyczenie i pomiar powykonawczy,
2) wyrównanie terenu,
3) wymiana istniejącej nawierzchni piaskowej na nawierzchnię z gumowych mat przerostowych (wraz z nową podbudową), znajdującą się pod urządzeniami placu zabaw,
4) demontaż wskazanych elementów placu zabaw i przekazanie ich Zamawiającemu,
5) wykonanie i montaż nowych urządzeń placu zabaw zgodnie z projektem architektonicznym, załączonym do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2023 | 10:00


» Lokalizacja

84-120 Władysławowo


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Władysławowo
Gen. J. Hallera 19
84-120 Władysławowo
telefon: +48 586745400
fax: Brak
email: um@wladyslawowo.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się