Budowa podwójnej kancelarii dla leśnictw Międzyrzecz i Rusinowo

» Opis zapytania

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku kancelarii leśniczego z infrastruktura techniczną o charakterystyce jak niżej:
- budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach 7,06 m x 11,83 m; wysokość budynku w kalenicy 6,35 m,
- kubatura brutto 380,85 m3, powierzchnia zabudowy 83,52 m2, powierzchnia użytkowa 61,90 m2
- przekrycie budynku dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 45°, pokrytego dachówką ceramiczną;
- budynek do realizacji w technologii tradycyjnej, murowanej, konstrukcja więźby dachowej drewniana;
- fundamenty bezpośrednie w postaci ław fundamentowych, żelbetowych, o przekroju prostokątnym;
- ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych;
- podłoga na gruncie z izolacją termiczną w postaci płyt styropianowych gr. 2 x 10 cm na podłożu betonowym z wykończeniem w postaci posadzki ceramicznej na wylewce betonowej;
- ściany zewnętrzne: murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, ocieplenie - styropian XPS gr. 20 cm;
- ściany wewnętrzne działowe murowane z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm;
- strop nad parterem drewniany z belek 14x22 cm, ocieplony wełną mineralną o łącznej gr. 32 cm;
- wieńce żelbetowe, wylewane na placu budowy;
- nadproża żelbetowe, zespolone z wieńcem żelbetowym, wylewane na placu budowy;
- obróbki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe (obróbki dachowe systemowe lub wykonane indywidualnie z blachy stalowej);
- w pomieszczeniu technicznym zaprojektowano system wentylacji: awaryjna – uruchamiany z zewnątrz i od wewnątrz magazynu, zapewniający co najmniej 10- krotną wymianę powietrza w ciągu godziny;
ciągła – uruchamiana z zewnątrz magazynu, godzinę przed rozpoczęciem pracy, zapewniający co najmniej 3-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny; w pozostałych pomieszczeniach: wentylacja grawitacyjna rurami systemowymi
typu Spiro, za pomocą kominków wentylacyjnych, zlokalizowanych w połaci dachowej.
- okna typowe PCV, aluminiowe lub drewniane;
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne typowe;
- instalacja wodociągowa: zasilanie budynku w wodę z sieci wodociągowej;
- instalacja kanalizacji sanitarnej: odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej;
- instalacja elektryczna: zasilanie z sieci elektroenergetycznej.
- instalacja centralnego ogrzewania oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej: ogrzewanie budynku odbywać się będzie za pomocą elektrycznych grzejników konwektorowych, naściennych lub stojących;
- ciepła woda dostarczana będzie z przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody z zasobnikiem;
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,30 kW: zaprojektowana na połaci dachowej, w celu zapewnienia dostawy energii elektrycznej na potrzeby instalacji c.o., podgrzewu c.w.u. oraz oświetlenia i gniazd wtykowych;
- zagospodarowanie terenu w postaci utwardzeń terenu z kostki betonowej dla dojść i dojazdów do projektowanego budynku, maszt na flagę przy budynku oraz ogrodzenie systemowe na cokole w granicach działki wraz z brama i furtką stalową.
- zjazd z drogi powiatowej nr 1051Z na przedmiotową działkę o nawierzchni z kostki betonowej.
Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie pozwolenia na budowę.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Działki nr 285/2 i 20 obręb Ząbrowo, gmina Świdwin


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Świdwin


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się