Przebudowa i remont niezadaszonej kładki pieszej w Parku Pałacowym w Białowieży

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu niezadaszonej kładki pieszej w Parku Pałacowym w Białowieży wraz z remontem wzmocnienia skarp przyległych do kładki na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiary zwane dalej łącznie dokumentacją projektową i stanowi załącznik A do SWZ .
Zakres remontu przewiduje między innymi:
- wymiana wzdłużnic drewnianych na stalowe dwuteowe IPE 300 w rozstawie ok 93cm.
- wymiana leżni poprzecznych drewnianych na podciągi stalowe IPE 200 oparte na słupach kwadratowych stalowych RK300;
- wymiana słupów drewnianych na słupy kwadratowe stalowe RK300;
- montaż na belkach głównych stalowych belek drewnianych poprzecznych pomostu o długości 3,395 m, z których co druga jest dłuższa, o długości 5,0 m i stanowi podparcie zastrzału balustrady 14x12 cm;
- montaż pokładu z dwóch warstw - dylina dolna ułożona podłużnie i górna ułożona poprzecznie;
- wymiana balustrady drewnianej o wysokości 1,2 m - słupki i poręcze z krawędziaków 15x15 cm i 17,5x14cm oraz tralek 8x4 cm. Słupki w rozstawie 1,43-1,52 m - w obrębie kładki, oraz w rozstawie 1,90 m w obrębie chodników z kostki kamiennej;
- zabezpieczenie antykorozyjnie konstrukcji stalowej obiektu;
- zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych przed korozja biologiczną oraz przed działaniem ognia środkiem impregnującym;
- wykonanie remontu nawierzchni z kostki kamiennej na dojściach do obiektu na długości około 2,0m;
- demontaż istniejące geosiatki i maty antyerozyjnej, i ułożenie geokrat komórkowych z perforowanych taśm HDPE o wys. 5,0-7,5 cm i wielkości komórki około 26x21cm;
- wykonanie wygrodzenia cieku, wykonanie gródź z worków z piaskiem, zabicie ścianek szczelnych, pompowanie wody i wykonanie bypassów.
Podstawowe parametry części kładki objętej remontem wynoszą około:
- długość kładki 21,23 m - bez zmian
- szerokość kładki 3,39 m - bez zmian
- ilość przęseł 3 (rozpiętość 6,28+9,00+5,95 m) - bez zmian
- rodzaj dźwigarów stalowe
- poprzecznice krawędziaki 17,5x17,5cm, co druga belka dłuższa stanowi podparcie zastrzału słupka balustrady
- rodzaj pomostu 4 belki stalowe IPE 300
- posadowienie fundamenty betonowe - bez zmian
- przyczółki masywne betonowe - bez zmian
- filary słupy kwadratowe stalowe 30x30cm
- łożyska blacha płaska na poduszce betonowej
- balustrada drewniana h=120cm o rozpiętości około 150 cm
- pokład wykonany z dwóch warstw, dolna ułożona podłużnie o grubości 16 cm i górna ułożona poprzecznie o grubości 5 cm

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2023 | 11:00


» Lokalizacja

17-230 Białowieża


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Białowieski Park Narodowy
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się