„Dostawa serwerów oraz wdrożenie e-usług w ramach projektu pn. „eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia w niniejszym przetargu jest „Dostawa serwerów oraz wdrożenie e-usług w ramach projektu pn. „eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz e-usługi w drodze do akredytacji Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie” (dalej „Projekt”) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety, z których każdy stanowi odrębną część.  
Przez określenie Część należy rozumieć Pakiet; są to pojęcia zamienne. 

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

43-600 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28
43-600 Jaworzno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się