Usługa dostarczenia, utrzymania oraz rozwoju narzędzia Chatbot oraz Voicebot, odpowiadającego na pytania użytkowników serwisu internetowego Zamawiającego, na okres 24 miesięcy

» Opis zapytania

Usługa dostarczenia, utrzymania oraz rozwoju narzędzia Chatbot oraz Voicebot, odpowiadającego na pytania użytkowników serwisu internetowego Zamawiającego, na okres 24 miesięcy.
Przedmiot zamówienia musi zostać realizowany z uwzględnieniem następujących etapów:
1. Etap 1 obejmuje wszystkie prace niezbędne do wdrożenia Chatbota i Voicebota w serwisie internetowym wskazanym przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zwanego dalej „Narzędziem” (Narzędzie stanowi usługę dostępu w ramach modelu SaaS/subskrypcji do Chatbota i Voicebota na środowisku chmurowym Wykonawcy, którą Zamawiający otrzyma od Wykonawcy zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Umowie) i przekazanie Zamawiającemu kodu dostępowego do Narzędzia oraz dokumentacji technicznej wdrożonego Narzędzia.
Etap 1 zostanie zrealizowany w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym przez Wykonawcę od dnia zawarcia umowy – maksymalnie 50 dni.
2. Etap 2 obejmuje utrzymanie i rozwój Chatbota i Voicebota przez okres 24 miesięcy rozpoczynający się od dnia odbioru Etapu 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

03-729 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi opracowywania oprogramowania

» Dane nabywcy

Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65
03-729 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się