REMONT NAWIERZCHNI DROGOWYCH w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001 działki nr 501 i 559/9 ulica Fabryczna w Nowogrodzie Bobrzańskim

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe w zakresie remontu nawierzchni drogowych w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001 dz. nr 501 i 559/9. Długość odcinka ok. 490 m, średnia szerokość jezdni zmienna od 5,2 m do 6 m. Przedsięwzięcie polega na remoncie wyżej wymienionej drogi poprzez wykonanie m.in.:
- oznakowania tymczasowego na czas robót,
- frezowania korekcyjnego i szczepnego oraz oczyszczenia nawierzchni,
- wyrównania nawierzchni betonowej i dylatacji, naprawy miejscowe z betonu asfaltowego, mieszanki mineralno – asfaltowej AC11-16W dla KR3-4, o śr. gr. 5cm na powierzchni ok. 5%
- warstwy szczepnej, geosiatka, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. min. 4 cm (śr. 5cm) z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S dla KR 2
- remontu chodników, wyrównania i uzupełnienia poboczy
- oznakowania stałego,
2. Wykonanie remontu nie spowoduje zmian parametrów technicznych (przesunięcia osi jezdni, zmiany promieni łuków poziomych i pionowych, spadków podłużnych i poprzecznych, szerokości nawierzchni asfaltowej, szerokości pasa) oraz sposobu odwodnienia, bez przebudowy rowów przydrożnych jednostronnych i dwustronnych.
3. Inwestycja ma na celu poprawę warunków eksploatacyjnych nawierzchni oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku charakteryzują się dużymi nierównościami, na odcinku gdzie znajduje się nawierzchnia z prefabrykowanych płyt betonowych typu MON o szerokości 6m występują stosunkowo nie liczne nierówności i ubytki betonu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2023 | 10:00


» Lokalizacja

66-010 Nowogród Bobrzański


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się