Dostawa baterii i akumulatorów.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa baterii i akumulatorów na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
w Koszalinie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich pozycji wskazanych w Formularzu ofertowym. Każda pozycja oceniana będzie oddzielnie. Wykonawca wycenia tylko te pozycje na które chce złożyć ofertę.

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Koszalin


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

17. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się