Zakup i dostawa oznak stopni , pochewek, oznak identyfikacyjnych, oznak rozpoznawczych proporczyków na beret, oznak specjalnych na mundur

» Opis zapytania

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zrealizowana jednorazowo oznak stopni, pochewek, oznak identyfikacyjnych, oznak rozpoznawczych , proporczyków na beret, oznak specjalnych na mundur zwanych dalej „ produktem”.
b) Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 8 do SWZ (dla części 1 i 2 zamówienia) – tj. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu o formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 i 2 a , do SWZ, stanowiący jego integralną część.
Przedmiot zamówienia winien być wykonany w oparciu o zatwierdzoną Wojskową dokumentację techniczno-technologiczną (WDTT)
– dla części 1 z wyłączeniem poz. dotyczącej oznak stopni do beretu st. szer. spec. , oraz dla części 2 zatwierdzony wzór ( WDTT) dotyczy tylko poz. 1 formularza cenowego.
Przedmioty zamówienia podlegają nadzorowi jakości realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe , które dokona odbioru – z wyjątkiem oznak dla starszego szeregowego
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2023 | 08:00


» Lokalizacja

Szczecin


» Kategoria asortymentowa

  • Tekstylia i skóry

» Dane nabywcy

15. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się