„Usługa na przeniesienie, montaż i uruchomienie maszyn poligraficznych dla WCEO w 2023 r.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa na przeniesienie, montaż i uruchomienie maszyn poligraficznych dla WCEO w 2023 r. Szczegółowy opis znajduje się w: Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 2
do SWZ) oraz w Załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

JW 3964 Warszawa


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się