zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego dla rodzin naturalnych i zastępczych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych w związku z realizacja projektu pn. „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2023 | 09:00


» Lokalizacja

87-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Organizacja podróży
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Marii Konopnickiej 13
87-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się