Dostawa preparatów leczniczych

» Opis zapytania

Dostawa preparatów leczniczych - Fulvestrantum, Vinorelbinum, Sorafenibum, Tofacitinibum

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się