Wykonanie badań specjalnych wyciągu narciarskiego o nr ewid. TDT: 6DM-121,m. Zieleniec gm. Duszniki Zdrój

» Opis zapytania

OPZ znajduje się w załączeniu do postępowania.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

nie dotyczy


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się