Dostawa, wraz z montażem opraw oświetleniowych typu LED w pomieszczeniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle ul. Rynek 18B, Inspektoracie ZUS w Krośnie ul. Bieszczadzka 5,Inspektoracie ZUS w Brzozowie ul. Witosa 11, Inspektoracie ZUS w Sanoku ul. Konarskiego 20

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED w pomieszczeniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle ul. Rynek 18B, Inspektoracie ZUS w Krośnie ul. Bieszczadzka 5,Inspektoracie ZUS w Brzozowie ul. Witosa 11, Inspektoracie ZUS w Sanoku ul. Konarskiego 20 z podziałem na cztery części:
część nr 1- Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED w budynku Oddziału ZUS w Jaśle ul. Rynek 18b budynek A i B.
część nr 2 - Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED w budynku Inspektoratu ZUS w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5.
część nr 3 - Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED w budynku Inspektoratu ZUS w Brzozowie przy ul. Witosa 11.
część nr 4 - Zakup i montaż opraw oświetleniowych typu LED w budynku Inspektoratu ZUS w Sanoku przy ul. Konarskiego 20.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Jasło ul. Rynek 18b budynek A i B. Krosno przy ul. Bieszczadzkiej 5. Brzozów przy ul. Witosa 11. Sanok przy ul. Konarskiego 20


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się