Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej wraz z przebudową instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku oraz montażem półstałego urządzenia gaśniczego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej wraz z przebudową instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku oraz montażem półstałego urządzenia gaśniczego. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określają niżej wymienione dokumenty stanowiące załączniki do projektu umowy (załącznik nr 7 do SWZ).
1) Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 1.1 do umowy – Dokumentacja techniczna,
3) Załącznik nr 1.2 do umowy – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) Załącznik nr 1.3 do umowy – Przedmiar robót,
5) Załącznik nr 1.4 do umowy – Warunki rozdziału instalacji wodnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2023 | 10:00


» Lokalizacja

20-883 Lublin


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się