Wykonanie rozbiórki garażu oraz muru ceglanego przy ul. J. Czeczota 19 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego autorstwa KARCAD Urszula Warzecha-Tywoniuk z 20.09.2020 r. i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z 20.09.2020 r.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się