DOSTAWA - TAŚMA GUMOWA INV800/U/O01 60X600MM ODOLE - NR ZAM.4501602756

» Opis zapytania

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ OFERTĘ TECHNICZNĄ
Oferta powinna zawierać:
1. WYMAGANE DOKUMENTY – ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU W POZ. ZAPYTANIA, BRAK ZAŁĄCZONYCH I PODPISANYCH DOKUMENTÓW POWODUJE NIEWAŻNOŚĆ OFERTY
2. Dokładne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON, nr konta bankowego, telefon komórkowy
3. Potwierdzenie ilości zgodnie z zapytaniem ofertowym.
4. Ceny jednostkowe netto z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kosztów dodatkowych (koszty transportu, wliczone w cenę materiału, palet, beczek, pojemników)
5. Dostawca/Producent odpowiada za jakość dostarczonych przez siebie wyrobów.
6. Dostawca/Producent odpowiada za podjęcie działań w celu zapewnienia zgodności wyrobu/ów, jego wycofania z obrotu lub odzyskania – w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że jest on niezgodny z wymaganiami.
7. Terminy realizacji od momentu złożeniu zamówienia
8. Termin ważności oferty co najmniej 14 dni kalendarzowych
9. Termin i sposób płatności 60 dni od daty dostarczenia towaru i faktury VAT*
* Cena na fakturze naliczona będzie w PLN po przeliczeniu przez Przyjmującego zamówienie waluty obcej według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT. Zapłata za realizację dostawy nastąpi w PLN.
10. Warunki gwarancji:
min. 12 miesięcy od dnia uruchomienia przez użytkownika, lecz na okres nie dłuższy niż min. 15 miesięcy od dnia dostawy dla Zamawiającego.
DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE : SWIADECTWO JAKOŚCI, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2023 | 11:50


» Lokalizacja

59-101 Polkowice


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6920001774
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się