„Modernizacja drogi powiatowej w Zagórzu (płyty betonowe)”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi powiatowej nr 1144F
w Zagórzu ( drogowe płyty betonowe), poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych prostokątnych 1,2m x 0,8m (2 rzędy), uzupełnieniem przestrzeni pomiędzy płytami betonowymi- płytami ażurowymi 0,6x0,4m grubości 10cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 5cm oraz wykorytowaniem i obsypaniem pobocza materiałem kamiennym na szer. 0,5m i grubość 15 cm (2 strony), zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2023 | 10:00


» Lokalizacja

66-100 Sulechów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Górzykowo 1
66-100 Sulechów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się