Przeprowadzenie pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A, B i C w związku z realizacją Inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji ZUSOK w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A, B i C określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym obowiązującym Wykonawcę oraz wydanie opinii w zakresie spełnienia przez Instalację innych wymagań, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2023 | 11:00


» Lokalizacja

01-161 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Obozowa 43
01-161 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się