Świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem w związku z udziałem Województwa Śląskiego w wydarzeniach targowych: część 1- MSV 2023 w Brnie (Republika Czeska) część 2 - SMART CITY Expo Poland 2023 w Łodzi

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zakwaterowaniem przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli wybranych małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w wydarzeniach targowych. Zamówienie podzielone jest na 2 części:
część 1- udział w Targach MSV 2023 w Brnie (Republika Czeska) w dniach 10-13.10.2023 r.
część 2 – udział w Targach SMART CITY Expo Poland 2023 w Łodzi w dniach 18-19.10.2023 r.
2.Zamawiający wymaga, aby usługa hotelowa realizowana była:
a) dla części 1 - od dnia przyjazdu, tj. 9 października 2023 r. do dnia wyjazdu, tj. 13 października 2023 r. Pokoje hotelowe muszą zostać udostępnione bezpośrednio po przyjeździe do Brna. Pokoje hotelowe będą zwalniane bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży powrotnej do Katowic,
b) dla części 2 - od dnia przyjazdu, tj. 17 października 2023 r. do dnia wyjazdu, tj. 19 października 2023 r. Pokoje hotelowe muszą zostać udostępnione bezpośrednio po przyjeździe do Łodzi. Pokoje hotelowe będą zwalniane bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży powrotnej do Katowic.
3.Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie OPZ) zawarty jest:
a) dla części 1 - w załączniku nr 3A do SWZ/ Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy,
b) dla części 2 – w załączniku nr 3B do SWZ/ Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
4.Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ.
5.Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
6.Zamówienie w zakresie części 1 i 2 jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

40-037 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Organizacja podróży

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.