Usługa hotelowa w ramach przedsięwzięcia kulturalnego: „Seminarium nt. współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi” w dniach 01.10.2023 – 04.10.2023 r.

» Opis zapytania

Usługa hotelowa w ramach przedsięwzięcia kulturalnego: „Seminarium nt. współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi” w dniach 01.10.2023 – 04.10.2023 r.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.09.2023 | 11:00


» Lokalizacja

Gdynia


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Komenda Portu Wojennego Gdynia


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się