„Remont budynku nr 12 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Ostródzie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budynku nr 12 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Ostródzie, zgodnie z:
1.1. dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SWZ,
1.2. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik do SWZ.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Ostróda


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

22. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się