Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów w m. Błońsko dz. 105/5, 105/9, 105/14, 155/2 oraz budowa linii kablowej SN – 15 kV w ciągu liniowym RS Jabłonna-Błońsko – ETAP I

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów w m. Błońsko dz. 105/5, 105/9, 105/14, 155/2 oraz budowa linii kablowej SN – 15 kV w ciągu liniowym RS Jabłonna-Błońsko – ETAP I

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.09.2023 | 09:00


» Lokalizacja

ENEA Operator Sp. z o.o., Panny Marii 2, 61-108, Poznań


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., Panny Marii 2, 61-108, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się