Dostawa narzędzi ręcznych i elektrycznych, elektromechanicznych i akcesoriów do nich.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa „Dostawa narzędzi ręcznych i elektrycznych, elektromechanicznych i akcesoriów do nich”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, wymagania sprzętowe oraz ilości asortymentu określone zostały
w formularzu cenowym.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2023 | 12:00


» Lokalizacja

33. BLTr w Powidzu


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

33. Baza Lotnictwa Transportowego


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się