Budowa miejsca postoju pojazdów w leśnictwie Czarnolas – III postępowanie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca postoju pojazdów wraz z infrastrukturą
turystyczną w leśnictwie Czarnolas w obrębie działki 274/1 obręb 16 Okunie. Przewiduje się
wykonanie miejsca do rekreacji. W ramach budowy infrastruktury turystycznej należy wykonać
wiatę turystyczną z drewna modrzewiowego lub świerkowego wraz z montażem jednego ławostołu
poza wiatą, kosza na śmieci, tablicy informującej o miejscu postoju pojazdów oraz tablicy
zawierającej regulamin postoju pojazdów. W ramach zadania należy również wykonać
warstwę odsączającą o grubości 10 cm, podbudowę z kruszywa twardego łamanego o
uziarnieniu ciągłym od 0 do 63 mm, stabilizowana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu
wynoszącej 18 cm oraz nawierzchnię z kruszywa bazaltowego łamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu wynoszącej 9 cm – frakcja klińca kamiennego
wynosząca od 0 do 31,5 mm
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2023 | 15:00


» Lokalizacja

Nadleśnictwo Barlinek


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Barlinek


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z ostatnich 10 dni.