„Bieżąca konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Świerczyna w 2023 roku”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącej konserwacji dróg leśnych, będących w zarządzie Nadleśnictwa Świerczyna. Planowane roboty drogowe, będą polegały na wykonaniu bieżącej konserwacji dwóch dróg leśnych, wchodzących w skład Docelowej Sieci Dróg Leśnych, znajdujących się w 2 leśnictwach Nadleśnictwa Świerczyna. Prace drogowe będą dotyczyły w szczególności uzupełnienia ubytków kruszywem naturalnym łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm w istniejących nawierzchniach drogowych, a także przeprofilowaniu niektórych odcinków dróg, przywracając im tym samym właściwe spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 11 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Nadleśnictwo Świerczyna


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Świerczyna


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się