Roboty budowlane polegające na wykonaniu „instalacji centralnej klimatyzacji” w budynkach Sądu Rejonowego w Zakopanem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu „instalacji centralnej klimatyzacji” w budynkach Sądu Rejonowego w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
• System klimatyzacji VRF w budynku segment A dla pomieszczeń należących do Sądu Rejonowego – układ K-1 i K-2
• 3.2. System klimatyzacji VRF w budynku segment B dla pomieszczeń należących do Sądu Rejonowego – układ K-3, K-4 i K-5
• 3.3. System klimatyzacji VRF w budynku segment C dla pomieszczeń należących do Sądu Rejonowego – układ K-6
• Wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych, montażowych, budowlanych (m.in. przebicia przez ściany, stropy, podłączenie instalacji)
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami z przeprowadzonych szkoleń, dokumentami potwierdzającymi jakość urządzeń (deklaracje, certyfikaty, atesty), oraz kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi i serwisowania
• Udzielenie gwarancji na wykonane prace wraz zamontowanymi urządzeniami na okres zaoferowany przez wykonawcę (nie krótszy jednak niż 36 miesięcy licząc od daty zakończenia odbioru końcowego robót)
• Wykonywanie w okresie gwarancji robót serwisowych związanych z usuwaniem awarii systemu klimatyzacji.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają załączniki do SWZ:
• Przedmiar Robót
• Projekt klimatyzacji bez rysunków
• Rysunki do projektu klimatyzacji
• Projekt klimatyzacji- edytowalne pliki DWG

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Sąd Rejonowy w Zakopanem


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Centrum Zakupów dla Sądownictwa


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się