Remont sanitariatów budynek nr 330/6015 i 326/6015”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, pn.: „Remont sanitariatów budynek nr 330/6015 i 326/6015”.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SWZ:
a. Przedmiar Robót – załącznik nr 6 do SWZ,
b. Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 7 do SWZ

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

33. BLTr w Powidzu


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

33. Baza Lotnictwa Transportowego


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się