Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na potrzeby inwestycji pn.: "Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia - dostosowanie do zasilania awaryjnego agregatem prądotwórczym" - część I

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia - dostosowanie do zasilania awaryjnego agregatem prądotwórczym - część I”.
Zadanie inwestycyjne obejmuje:
• modernizację istniejących rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia na potrzeby zasilania awaryjnego Zakładu Uzdatniania Wody (ZUW) przy ul. Rosłońskiego 15 w Przemyślu,
• zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Rozdzielni Głównej (RG) i przystosowanie jej do awaryjnego zasilania agregatem prądotwórczym.
• w Rozdzielni Pomocniczej (RP) wymiana wyłączników głównych oraz wykonanie sprzęgła wyłączników głównych umożliwiającego działanie pojedynczej sekcji.

Szczegóły zamówienia podane są w zapytaniu ofertowym.
Tryb przetargu: RFX otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.08.2023 | 13:00


» Lokalizacja

Przemyśl


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z ostatnich 10 dni.