„Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Grędzinie, dz. nr 351/9 obręb Grędzina, gmina Jelcz-Laskowice”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Grędzinie, dz. nr 351/9, gmina Jelcz-Laskowice w tym:
- uzyskaniu prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej, jeśli będzie to konieczne
- opracowaniu dokumentacji projektowej,
- uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę bądź zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia,

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2023 | 11:00


» Lokalizacja

"nie dotyczy."


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się