„Remont dojazdu pożarowego nr 4 (nr inw. 220/890) w Nadleśnictwie Świerczyna”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dojazdu pożarowego nr 4 w Nadleśnictwie Świerczyna służącej gospodarce leśnej (dz. nr 177, 178, 179, 180, 181, 182/1, 183/1 obręb Pławno, dz. nr 186, 187, 188, 189, 172, 173, 1037 obręb Wierzchowo, dz. nr 171, 183/2, 184, 185 obręb Sośnica o długości 7,2km (województwo zachodniopomorskie, powiat drawski, obręb Sośnica, Pławno i Wierzchowo). Zakres prac rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 177 w obrębie miejscowości Pławno, gdzie od krawędzi skrzyżowania, ma miejsce początek lokalnego kilometrażu zgodnie z poniższym opracowaniem do granicy z drogą gminą w obrębie dz. nr 900. Zakres prac ma na celu naprawę drogi leśnej polegającej na, wyeliminowaniu przyczyn tworzenia się deformacji, odtworzeniu wraz z oczyszczeniem istniejących rowów, uzupełnieniu wybojów, usunięcie zastoin wody poprzez odtworzenie niwelety jezdni wraz z spadkami poprzecznymi, oczyszczeniu poboczy poprzez „ścięcie” w celu zapewniania prawidłowego spływu wody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 i 3 do SWZ– Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Nadleśnictwo Świerczyna


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Świerczyna


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się