Zakup i dostawa odczynników wraz z kontrolą do wykonania badań sFLT/PLGF na analizatorze ATELLICA SCI

» Opis zapytania

Zakup i dostawa odczynników wraz z kontrolą do wykonania badań sFLT/PLGF na analizatorze ATELLICA SCI
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.08.2023 | 08:00


» Lokalizacja

Rzeszów


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się