Roboty budowlane w podziale na 2 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:
Część 1 – Remont budynków w m. Gliwice
Część 2 – Remont budynków w m. Ustroń – Hermanice
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają:
• Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy,
• Załącznik nr 4 do SWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia,
• Załącznik nr 5 do SWZ – Przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2023 | 08:30


» Lokalizacja

zgodnie z SWZ


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

4. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się