Remont poszyć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w budynku nr 78 i nr 20 ul. Ostroroga 35 w Warszawie K-1039

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest remont poszyć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w budynku nr 78 i nr 20 ul. Ostroroga 35 w Warszawie K-1039 (kod CPV: 45000000-7). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Kosztorysie ofertowym”, „Przedmiarze robót” i „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiących odpowiednio załączniki nr 2, 2.1 oraz nr 10 do SWZ.
2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w Rozdziałach V i VII SWZ.
3. Zamawiający w załączniku nr 10 do SWZ zawarł „Opis przedmiotu zamówienia”.
4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, pełna dokumentacja została zamieszczona w załącznikach do SWZ.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.09.2023 | 08:00


» Lokalizacja

Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

JW 2063 Warszawa


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się