Usługa serwisu drukarek OCE

» Opis zapytania

Wykonywanie usług serwisu 5 systemów drukujących OCE zlokalizowanych w Działach Wydruku
i Konfekcjonowania Poczty Polskiej S.A. (DWiK) w Łodzi, Pile, Szczecinie i Warszawie wraz z dostawą niezbędnych do napraw części zamiennych i zużywających do ww. systemów. . Szczegółowe warunki wykonywania serwisu będzie określał projekt umowy.

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.08.2023 | 13:00


» Lokalizacja

nd


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Poczta Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się