Wykonanie usługi badania szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych wraz z doszczelnieniem, przeglądu i konserwacji kotłów gazowych i olejowych, przeglądu gwarancyjnego kotłów, stałego dozoru nad urządzeniami wymiennikowi, kotłowni na gaz i olej opałowy oraz instalacjami c.o. i c.w.u. węzła cieplnego oraz kotła elektrycznego centralnego ogrzewania wraz z układem sterowania oraz usuwanie awarii w kotłowniach gazowych i olejowych

» Opis zapytania

jw.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2023 | 10:00


» Lokalizacja

małopolska, podkarpackie wg częsci


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Poczta Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się