Usługi gospodarowania odpadami medycznymi w Zachodnim Centrum Medycznym sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług gospodarowania odpadami wytwarzanymi na terenie obiektów użytkowanych przez Zachodnie Centrum Medyczne sp.z o.o. w zakresie: odbioru, załadunku, transportu i przekazania do miejsc przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów medycznych.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2023 | 11:00


» Lokalizacja

Krosno Odrzańskie, Gubin


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się