Dostawa wyrobów medycznych dla Zakładu Radioterapii

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych dla Zakładu Radioterapii
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2.1 - 2.8 do SWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.09.2023 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Roentgena 5, 02 – 781 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się