Modernizacja Stacji Niskiego Napięcia (SNN) - roboty budowlane zewnętrzne

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w OPZ stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2023 | 08:00


» Lokalizacja

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się