Zakup i dostawa opon, dętek i ochraniaczy felg do SpW będącego na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opon, dętek i ochraniaczy do felg do SpW będącego na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie. Przedmiot zamówienia i ilość została określona w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają także projektowane postanowienia przyszłej umowy (załącznik nr 5 do SWZ) oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ). Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w powyższych załącznikach.
Produkty stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, nieregenerowane i spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany produkt oraz odpowiednie normy. Produkty będą dostarczone do jednego z magazynów Służby czołgowo-samochodowej, które zostały wskazane w zał. nr 4 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zleceniem w sposób określony w dokumentach postępowania
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Szczecin, Stargard


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

15. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się