Zasilanie docelowe lotniska z sieci PSE 400/110kV oraz PGE 110/110kV dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest sporządzenie dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego/Technicznego z wszelkimi uzgodnieniami z operatorami sieci, w szczególności PSE i PGE-D, uzgodnieniami formalnoprawnymi oraz uzyskaniem Pozwolenia na Budowę w zakresie docelowego zasilania lotniska dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2023 | 13:00


» Lokalizacja

Województwo mazowieckie


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się