Zakup licencji bazy danych MongoDB Enterprise Advanced wraz z usługami wsparcia dla Systemu Operatora Wyznaczonego

» Opis zapytania

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na rzecz Zamawiającego w zakresie podstawowym:
1) sprzedaży subskrypcji oprogramowania wraz z dokumentacją Oprogramowania,
2) zapewnienia asysty technicznej producenta dla Oprogramowania,
3) świadczenia usług dedykowanego inżyniera w łącznej liczbie 25 osobodni,
4) przeprowadzenia warsztatów specjalistycznych dla administratorów.
Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie dostarczenia Oprogramowania wskazanego w pkt 1.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.09.2023 | 12:00


» Lokalizacja

Wyszczególnione lokalizacje Zamawiajacego;


» Kategoria asortymentowa

  • Metale
  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Poczta Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się