Zapytanie ofertowe 124/2023 na "Dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych".

» Opis zapytania

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.08.2023 | 11:00


» Lokalizacja

Celestynów


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się