Zadanie 55284 Poznań-Krzesiny „Budowa stacji transformatorowej i przyłącza do nowych symulatorów lotu” – zaprojektuj i wybuduj.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania 55284 Poznań-Krzesiny 31. BLT K-6035 „Budowa stacji transformatorowej i przyłącza do nowych symulatorów lotu”, uzyskanie na jej podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2023 | 11:00


» Lokalizacja

nie dotyczy


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wojskowy Zarząd Infrastruktury


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się