Dostawa-zakup sprzętu i wyposażenia nurkowego

» Opis zapytania

Dostawa-zakup sprzętu i wyposażenia nurkowego. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 3a dla zadania 1-3 oraz 3b dla zadania 4 do SWZ.
Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Gdynia


» Kategoria asortymentowa

  • Sport

» Dane nabywcy

JW 4026 Gdynia


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się