Dostawy produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych i substancji farmaceutycznych w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 4 do SWZ zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia składa się z 28 niepodzielnych zadań:
Zadanie nr 1 : Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 2 : Różne produkty lecznicze
Zadanie nr 3 : Podtlenek azotu
Zadanie nr 4 : Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
Zadanie nr 5 : Substancje farmaceutyczne do receptury
Zadanie nr 6 : Substancje farmaceutyczne do receptury
Zadanie nr 7 : Środki cieniujące
Zadanie nr 8: Narkotyki
Zadanie nr 9 : Produkty lecznicze dla układu nerwowego
Zadanie nr 10 :Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego, moczopędne, p/bólowe
Zadanie nr 11: Antybiotyki
Zadanie nr 12: Środki lecznicze do terapii serca, środki znieczulające
Zadanie nr 13: Antybiotyki, prod. farmac, p/anemii, środki p/zapalne
Zadanie nr 14: Kortykosterydy i produkty lecznicze różne
Zadanie nr 15: Środki cieniujące
Zadanie nr 16 :Produkty farmaceutyczne używane w cukrzycy i środki p/ nadciśnieniu
Zadanie nr 17: Produkty lecz. obniżające krzepliwość krwi
Zadanie nr 18 :Leki na nadkwasotę
Zadanie nr 19: Produkty lecznicze dla układu sercowo- naczyniowego i obniżające krzepliwość krwi
Zadanie nr 20: Środki przeciwkrwotoczne
Zadanie nr 21: Leki różne
Zadanie nr 22: Leki przeciwkrwotoczne
Zadanie nr 23: Albuminy
Zadanie nr 24: Immunoglobuliny anty-D
Zadanie nr 25: Immunoglobuliny anty-D
Zadanie nr 26 : Leki przeciwkrwotoczne
Zadanie nr 27: Gąbka kolagenowa
Zadanie nr 28: Leki immunosupresyjne

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.09.2023 | 12:00


» Lokalizacja

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28.


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się