Naprawa instalacji centralnego ogrzewania w bud. Inspektoratu ZUS w Sokółce

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy instalacji centralnego ogrzewania w budynku Inspektoratu ZUS w Sokółce.
2. Naprawa obejmować będzie:
2.1. płukanie instalacji C.O.,
2.2. płukanie grzejników zainstalowanych w budynku,
2.3. wymianę zaworów termostatycznych,
2.4. montaż dodatkowych grzejników i magnetycznego,
2.5. montaż separatora zanieczyszczeń,
2.6. montaż demineralizatora wody twardej dostarczanej do budynku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do wzoru umowy.

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.08.2023 | 10:00


» Lokalizacja

Sokółka


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się