Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Cyfrowy Powiat w Starostwie Powiatowym w Zakopanem”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowy Powiat w Starostwie Powiatowym w Zakopanem”, tj.:
Pakiet – nr 1
1) Skaner dokumentów dwustronny szczelinowy – 7 sztuk,
2) Skaner dokumentów dwustronne stolikowy – 3 sztuki,
3) Czytnik kodów kreskowych – 10 sztuk,
4) Drukarka kodów kreskowych – 10 sztuk,
Pakiet – nr 2
1) Stacja robocza typ 1 – 10 sztuk,
2) Stacja robocza typ 2 – 1 sztuka,
3) Monitor – 40 sztuk,
Pakiet – nr 3
1) Portal komunikacji online petentów z urzędem – 1 komplet,
Pakiet – nr 4
1) Specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz użytkowników – 1 komplet,
z podziałem na 4 (cztery) Pakiety, których podział oraz szczegółowy zakres został przedstawionych w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia [zwanym dalej „OPZ”] stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, wraz z wykonaniem montażu i uruchomienia w siedzibie zamawiającego, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.
2. Niniejszy przedmiot zamówienia stanowi wydatek na doposażenie Zamawiającego w dodatkowe elementy teleinformatyczne zgodnie z Konkursem Grantowym Cyfrowy Powiat, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 5 Oś priorytetowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
3. Do celów niniejszego projektu należy w szczególności wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
4. Wszelkie wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat.
5. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie produktów o określonej w SWZ funkcjonalności, wydajności i przeznaczeniu, a nie zakup rozwiązań i oprogramowania konkretnej marki lub producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
5.6 Zamawiający zastrzega, iż dostawy będące przedmiotem niniejszego postępowania są przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne w tym pracowników zamawiającego w związku, z czym wymaga wykonania zamówienia z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
5. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
5. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia uwzględni obowiązujące urząd przepisy:
1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2247),
2) Ustawę z dnia 5 lipca 2018 roku o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 913),
3) Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2019 roku, poz. 1781)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.09.2023 | 11:00


» Lokalizacja

34-500 Zakopane


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Zakopanem
ul. Chramcówki 15u
34-500 Zakopane
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się